Sidejustering & læseretning

Sidejustering i stående eller liggende format

I vores onlineshop angiver vi de mål, der er tilgængelige for hvert produkt, kun én gang. Uafhængigt af det kan du oprette dine trykfiler i stående og liggende format, hvis ikke angivet anderledes. Overfør alle sider i trykdatafilen med den samme justering. Det er ikke muligt at blande stående og liggende format.

Juster forsiden og bagsiden

Ved oprettelsen af trykfilerne for produkter, der skal have tryk og/eller fals på begge sider, er det vigtigt at justere siderne rigtigt. Hvis siderne ikke justeres korrekt, kan det f.eks. forekomme, at siderne efter trykningen står på hovedet. Vær opmærksom på læseretningen og falsen af dine trykprodukter.

Trykprodukter med to sider

Produkteksempler: flyers, plakater, visitkort, billetter

Trykprodukter med fire sider

Produkteksempler: foldekort, mapper, foldede menukort

Trykprodukter med flere sider

Produkteksempel: foldere