læseretning

Ved oprettelsen af trykfiler i layoutprogrammet at det vigtigt at være opmærksom på læseretningen og/eller falsningen af dit trykmotiv og justere siderne tilsvarende. Ellers kan motivet stå på hovedet på den ene side af det færdige produkt.

 

Forneden kan du se følgende produkteksempler for filoprettelsen:

Derfor er trykmotivets læseretning vigtig 

I produktionen trykkes først en side af det ønskede produkt. Derefter drejes materialet omkring den vertikale akse, hvilket kan sammenlignes med at bladre en bogside om. Efterfølgende trykkes bagsiden. Med disse tekniske forløb kan der alt efter læseretningen opstå uventede konstellationer. Det sker især ved produkter, hvor læseretningen skal være justeret forskelligt på de to sider.

 

 

Eksempel: Postkort med et motiv i stående format foran 

og bagved med den klassiske bagside i liggende format.

I de følgende anvendelseseksempler kan du se, hvad du skal være opmærksom på ved oprettelsen af trykfilerne.

Flyers

Flyers (stående format)

Trykprodukt

Det nok nemmeste eksempel er en flyer med dobbeltsidet tryk med ens læseretning: Trykmotivet skal både på for- og bagsiden være i stående format, og teksten skal gå fra venstre til højre.

Trykfil-PDF

Placer siderne i trykfilerne højkant under hinanden. Det er standardindstillingen i næsten alle layoutprogrammer. Din tryk-PDF bør se ud som vist foroven.

Flyers (liggende format)

Trykprodukt

Flyers med dobbeltsidet tryk med ens læseretning i liggende format: Trykmotivet skal både på for- og bagsiden være i liggende format, og teksten skal gå fra venstre til højre.

Trykfil-PDF

Opret siderne i layoutprogrammet under hinanden og i liggende format. 

Oplysning: Vores flyersskabeloner fås udelukkende i stående format. Men du kan alligevel godt bruge dem. Konverter blot skabelonen til liggende format. I InDesign kan man f.eks. gøre det via menuen Filer – Dokumentopsætning – Justering.  

Vigtigt: Opret siderne i layoutprogrammet som vist foroven. Drej ikke tryk-PDF’en efterfølgende.

Flyers med forskellige læseretninger

Trykprodukt

Trykmotivet og teksten af disse flyers med dobbeltsidet tryk har forskellig justering: På forsiden bliver motivet, der er oprettet som panorama, vist i liggende format. Teksten på bagsiden er i stående format.

Trykfil-PDF

Opret begge sider i layoutprogrammet under hinanden og i stående format. Bland ikke stående og liggende format

Vær opmærksom på, at læseretningen f.eks. på side 1 nu går ovenfra nedad. 

Tip: Drej dokumentet med menuen Visning - Trykark for at layoute forsiden i liggende format i InDesign. Så kan du designe uden at dreje hovedet. Når siden er færdig, skal du dreje den tilbage til stående format til eksporten.

Foldere

Sekssidede foldere (Z-fals, stående format)

Trykprodukt

Denne sekssidede flyer skal bearbejdes med Z-fals. Den har den samme læseretning på alle sider.

Trykfil-PDF

Opret de sammenmonterede udvendige og indvendige sider under hinanden i layoutprogrammet. Disse falses to gange efter trykket. 

Eksempel: For en folder med det beskårne format M65 (9,9 x 21 cm) er de samlede mål for den senere falsede udvendige og indvendige side i trykfilerne hhv. 30,1 x 21,4 cm. Det resulterer af den nødvendige beskæring på alle sider på 2 mm samt den tredobbelte bredde af det beskårne produkt. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm samlet bredde 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm samlet højde 

Vær ved designet opmærksom på, at forsiden (1) er placeret til højre på den udvendige side. På den nedre monterede indvendige side er så de indvendigt liggende sider med bagsiden (6) placeret. 

Oplysning: Bagsidens position varierer alt efter valg falstype. Ved rullefalsen svarer bagsiden f.eks. til den midterste udvendige side (se følgende afsnit).

Sekssidede foldere (rullefals, stående format)

Trykprodukt

Denne sekssidede flyer skal bearbejdes med rullefals. Den har den samme læseretning på alle sider.

Trykfil-PDF

Opret de sammenmonterede udvendige og indvendige sider under hinanden i layoutprogrammet. Disse falses to gange efter trykket. 

Eksempel: For et falset kort med det beskårne format M65 (10 x 21 cm) er de samlede mål for den senere falsede udvendige og indvendige side i trykfilerne hhv. 30,1 x 21,4 cm. Dog bliver de tre dele af en monteret side forskelligt store pga. den valgte rullefals. Beskæringen er 0,2 mm. 

     0,2 + 9,7 + 10 + 10 + 0,2 = 30,1 cm samlet bredde 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm samlet højde 

Vær ved designet opmærksom på, at forsiden (1) er placeret til højre for bagsiden (6) på den udvendige side. På den nedre monterede indvendige side er så de indvendigt liggende sider placeret. 

Oplysning: Bagsidens position varierer alt efter valg falstype. Ved Z-falsen svarer bagsiden f.eks. til den nedre højre indvendige side (se forrige afsnit).

Sekssidede foldere inkl. svarkort (Z-fals, stående format)

Trykprodukt

Den sekssidede flyer skal bearbejdes med Z-fals. Dog skal den indeholde et svarkort, som sendes med posten og har en anden læseretning.

Trykfil-PDF

Opret de sammenmonterede udvendige og indvendige sider under hinanden i layoutprogrammet. Disse falses to gange efter trykket. 

Eksempel: For en folder med det beskårne format M65 (9,9 x 21 cm) er de samlede mål for den senere falsede udvendige og indvendige side i trykfilerne hhv. 30,1 x 21,4 cm. Det resulterer af den nødvendige beskæring på alle sider på 2 mm samt den tredobbelte bredde af det beskårne produkt. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm samlet bredde 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm samlet højde 

Vær ved designet opmærksom på, at forsiden (1) er placeret til højre på den udvendige side. Bagsiden (6) finder man på den nedre monterede indvendige side helt ud til højre og danner svarkortet med side 5. 

Tip: Drej dokumentet med menuen Visning > Trykark for at layoute forsiden i stående format i InDesign; så kan du designe uden at dreje hovedet. Når siden er færdig, skal du dreje den tilbage til stående format til eksporten.
 

Postkort

Postkort (liggende format)

Trykprodukt

Ved postkort er bagsiden egentlig altid i liggende format. I dette tilfælde er trykmotivet på forsiden også i liggende format.

Trykfil-PDF

Placer siderne i layoutprogrammet under hinanden og i liggende format. 

Målene for et standardpostkort i formatet A6 er 10,5 cm i højden og 14,8 cm i bredden. I trykfilerne bør der også tilføjes en beskæring på 2 mm pr. side, så bliver det 10,9 x 15,2 cm.

Postkort med forskellige læseretninger

Trykprodukt

Ved postkort er bagsiden egentlig altid i liggende format. I dette tilfælde er motivet på forsiden vist i stående format.

Trykfil-PDF

Opret begge sider i layoutprogrammet under hinanden og i det samme format. Bland ikke stående og liggende format

Vær opmærksom på, at de to sider har forskellige læseretninger. Hvis du opretter begge i stående format, vises bagsiden drejet 90° grader. Hvis du opretter siderne i liggende format, er læseretningen en anden på forsiden. 

Oplysning: Vores postkortskabeloner fås udelukkende i liggende format. 

Tip: Drej dokumentet med menuen Visning - Trykark for at layoute siden med forskellig læseretning i InDesign. Så kan du designe uden at dreje hovedet. Når siden er færdig, skal du dreje den tilbage til det oprindelige format til eksporten.

Falsede kort

Firesidede falsede kort (liggende format)

Trykprodukt

De udvendige og indvendige sider af de falsede kort har den samme justering. Man kan slå kortet op og om som en bogside og har alle steder den samme læseretning.

Trykfil-PDF

Opret de sammenmonterede udvendige og indvendige sider under hinanden og i liggende format i layoutprogrammet. Disse falses i midten efter trykket. 

Eksempel: For et falset kort med det beskårne format M65 (21 x 10,5 cm) er de samlede mål for den senere falsede udvendige og indvendige side i trykfilerne hhv. 42,40 x 10,90 cm. Det resulterer af den nødvendige beskæring på alle sider på 2 mm samt den dobbelte længde af det beskårne produkt. 

     0,2 + 21 + 21 + 0,2 = 42,4 cm samlet bredde 
     0,2 + 10,5 + 0,2 = 10,9 cm samlet højde 

Deraf resulterer også den ved første øjekast lidt usædvanlige sidefølge: Bagsiden (4) og forsiden (1) skal i trykfilerne ligge på den øvre dobbeltside, de indvendige sider 2 og 3 på den nedre.

Sekssidede falsede kort (rullefals, stående format)

Trykprodukt

Et falset kort, som klappes sammen flere gange på lignende måde som en folder. Læseretningen er ens på de udvendige og indvendige sider.

Trykfil-PDF

Opret de sammenmonterede udvendige og indvendige sider under hinanden i layoutprogrammet. Disse falses to gange efter trykket. 

Eksempel: For et falset kort med det beskårne format M65 (10 x 21 cm) er de samlede mål for den senere falsede udvendige og indvendige side i trykfilerne hhv. 30,1 x 21,4 cm. Dog bliver de tre dele af en monteret side forskelligt store pga. den valgte rullefals. Beskæringen er 0,2 mm. 

     0,2 + 9,7 + 10 + 10 + 0,2 = 30,1 cm samlet bredde 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm samlet højde 

Vær ved designet opmærksom på, at forsiden (1) er placeret til højre for bagsiden (6) på den udvendige side. På den nedre monterede indvendige side er så de indvendigt liggende sider placeret. 

Oplysning: Bagsidens position varierer alt efter valg falstype. Ved Z-falsen svarer bagsiden f.eks. til den nedre højre indvendige side (se følgende afsnit).

Sekssidet falset kort (Z-fals, stående format)

Trykprodukt

Det sekssidede falsede kort skal bearbejdes med Z-fals. Det har den samme læseretning på alle sider.

Trykfil-PDF

Opret de sammenmonterede udvendige og indvendige sider under hinanden i layoutprogrammet. Disse falses to gange efter trykket. 

Eksempel: For et falset kort med det beskårne format M65 (9,9 x 21 cm) er de samlede mål for den senere falsede udvendige og indvendige side i trykfilerne hhv. 30,1 x 21,4 cm. Det resulterer af den nødvendige beskæring på alle sider på 2 mm samt den tredobbelte bredde af det beskårne produkt. 

     0,2 + 9,9 + 9,9 + 9,9 + 0,2 = 30,1 cm samlet bredde 
     0,2 + 21 + 0,2 = 21,4 cm samlet højde 

Vær ved designet opmærksom på, at forsiden (1) er placeret til højre på den udvendige side. På den nedre monterede indvendige side er så de indvendigt liggende sider med bagsiden (6) placeret. 

Oplysning: Bagsidens position varierer alt efter valg falstype. Ved rullefalsen svarer bagsiden f.eks. til den midterste udvendige side (se forrige afsnit).

Falsmønster

For bedre at kunne forestille dig falsningen, læseretningen og sidejusteringen af dit trykprodukt kan du selv fremstille et falsmønster. Tag et ark, fold det som ønsket, og skriv tal eller en eksempeltekst på det.

Vores eksempel er en sekssidet folder (rullefals, stående format), med: 

  • Forside (1) 
  • Bagside (6) 
  • Indvendige sdier (2 - 4)