Kommentarer & formularfelter

Kommentarer

Kommentarer, som er indeholdt i trykfil-PDF’en, slettes inden tryk og trykkes ikke med.

Formularfelter

Indhold af formularfelter i PDF’en, som f.eks. er beregnet til at udfylde navn, adresse, telefonnummer, omdannes til regulært sideindhold og trykkes med.